تابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور فرشچیان نفسی در هوای محبت

تابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور فرشچیان نفسی در هوای محبت

فروخته شده

کد فرش : 61383
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 137 سانتی متر
رج : 50
طرح : نفسی در هوای محبت استاد فرشچیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه مینیاتور استاد فرشچیان نفسی در هوای محبت چله و گل ابریشم بدون قاب