تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره خیابان چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره خیابان چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره خیابان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61384
محل بافت : تبریز
عرض : 68 سانتی متر
طول : 105 سانتی متر
عرض با قاب : 86 سانتی متر
طول با قاب : 121 سانتی متر
رج : 55
طرح : منظره خیابان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه منظره خیابان چله و گل ابریشم