تابلو فرش تبریز طرح سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم تابلو فرش تبریز طرح سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61389
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
عرض با قاب : 67 سانتی متر
طول با قاب : 86 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل منصوری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل برجسته بافت چله و گل ابریشم تولیدی منصوری