تابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچ عشایر برجسته باف تابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچ عشایر برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح کوچ عشایر برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61391
محل بافت : تبریز
عرض : 70 سانتی متر
طول : 101 سانتی متر
عرض با قاب : 90 سانتی متر
طول با قاب : 120 سانتی متر
رج : 45
طرح : کوچ عشایر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه کوچ عشایر برجسته باف