تابلو فرش دستباف تبریز طرح لاله های سفید سیدیان چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح لاله های سفید سیدیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح لاله های سفید سیدیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61394
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 87 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 106 سانتی متر
رج : 55
طرح : لاله های سفید تولیدی سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلهای لاله تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم