تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل تولیدی احمدی تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل تولیدی احمدی

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل تولیدی احمدی

فروخته شده

کد فرش : 61395
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 105 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل تولیدی احمدی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل عرضی چله و گل ابریشم تولیدی احمدی