تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل بابونه تولیدی احمدی تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل بابونه تولیدی احمدی

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل بابونه تولیدی احمدی

فروخته شده

کد فرش : 61396
محل بافت : تبریز
عرض : 59 سانتی متر
طول : 86 سانتی متر
عرض با قاب : 85 سانتی متر
طول با قاب : 114 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل بابونه تولیدی احمدی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح سبد گل بابونه چله و گل ابریشم تولیدی احمدی