ذرع و نیم دستباف کاشان کرک و ابریشم تولیدی شرکت ماه ذرع و نیم دستباف کاشان کرک و ابریشم تولیدی شرکت ماه ذرع و نیم دستباف کاشان کرک و ابریشم تولیدی شرکت ماه ذرع و نیم دستباف کاشان کرک و ابریشم تولیدی شرکت ماه

ذرع و نیم دستباف کاشان کرک و ابریشم تولیدی شرکت ماه

فروخته شده

کد فرش : 31088
محل بافت : کاشان
عرض : 109 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 35
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت کرک و ابریشم کاشان تولیدی شرکت ماه