دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه سالاری گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50181
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سبز یشمی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره قطر یک متر دستبافت تبریز نقشه سالاری گل ابریشم