دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گنبد گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گنبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50182
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره قطر یک متر دستبافت تبریز نقشه گنبد گل ابریشم