ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایانذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایانذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایانذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایانذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایان

ذرع و نیم دستباف پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایان

فروخته شده

کد فرش : 31092
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 60
طرح : خیابانی شایسته
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت پشم ریز و چله و گل ابریشم تولیدی شایان نقشه خیابانی