پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شایان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شایان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شایان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شایان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شایان اعلا بافپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شایان اعلا باف

پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شایان اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 41078
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی کف ساده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی شایان طرح ترنجی کف ساده