دایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک  و نیم متر نقشه گنبد گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک و نیم متر نقشه گنبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50183
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

دایره دستبافت تبریز نقشه گنبد قطر یک متر و نیم گل ابریشم