شش متری دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم دست دوم در حد نو شش متری دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم دست دوم در حد نو شش متری دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم دست دوم در حد نو شش متری دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم دست دوم در حد نو

شش متری دستباف تبریز نقشه هریس گل ابریشم دست دوم در حد نو

فروخته شده

کد فرش : 10951
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم دست دوم سالم در حد نو