قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22309
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج