ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31100
محل بافت : تبریز
عرض : 109 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم