قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22312
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس رنگ جدید فیروزه ای گل ابریشم