ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31091
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 104 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم