قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22308
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدسد خطیبی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم