قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22313
محل بافت : تبریز
عرض : 159 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید دو گلیم دار
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید هریس دور گلیم گل ابریشم