تابلویی دستباف تمام ابریشم قم مربع طرح مینیاتور غزال تابلویی دستباف تمام ابریشم قم مربع طرح مینیاتور غزال

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم مربع طرح مینیاتور غزال

فروخته شده

کد فرش : 41081
محل بافت : قم
عرض : 57 سانتی متر
طول : 61 سانتی متر
رج : 75
طرح : مینیاتور عزال
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستبافت قم تمام ابریشم با نقش می نیاتور غزال