تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیانتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیانتابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان

تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی کیان

فروخته شده

کد فرش : 41083
محل بافت : قم
عرض : 32 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
عرض با قاب : 48 سانتی متر
طول با قاب : 110 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کیان نقشه شکارگاه