تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی بیطرفان تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی بیطرفان

تابلویی تمام ابریشم دستباف قم نقشه شکارگاه تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41084
محل بافت : قم
عرض : 30 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز یشمی
رنگ حاشیه : بنقش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی بیطرفان