ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگرد

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 31106
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی روز گرد نقشه گلدانی اعلا بافت