قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22315
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم