قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22316
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری تبریز کف حاشیه چله و گل ابریشم نقشه خطیبی جدید