قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن وحاشیه و چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن وحاشیه و چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن وحاشیه و چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن وحاشیه و چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن وحاشیه و چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف متن وحاشیه و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22318
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 60
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف متن و حاشیه چله و گل ابریشم