ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31109
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل و کف حاشیه ابریشم