ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبدگلی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبدگلی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبدگلی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبدگلی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبدگلی تولیدی روزگردذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبدگلی تولیدی روزگرد

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبدگلی تولیدی روزگرد

آماده فروش

کد فرش : 31110
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی سبد گلی روز گرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم طرح ترنجی سبد گلی تولیدی روزگرد