فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم

فرش دوازده متری دستباف پشم ریز قم چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41088
محل بافت : قم
عرض : 298 سانتی متر
طول : 402 سانتی متر
رج : 60
طرح : فرش در فرش
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : قهوه ای- عنابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 40 کیلوگرم

قالی دوازده متری دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم طرح قالی در قالی