تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان ستونی چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان ستونی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان ستونی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61424
محل بافت : تبریز
عرض : 41 سانتی متر
طول : 72 سانتی متر
عرض با قاب : 59 سانتی متر
طول با قاب : 89 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل عمودی تولیدی قلی پور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان ستونی تولیدی قلیپور چله و گل ابریشم