تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی بیابانی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی بیابانی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی بیابانی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61421
محل بافت : تبریز
عرض : 31 سانتی متر
طول : 44 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 64 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان تولیدی بیابانی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان تولیدی بیابانی چله و گل ابریشم