تابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور بوی بهار چله و گل ابریشم بدون قابتابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور بوی بهار چله و گل ابریشم بدون قاب

تابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور بوی بهار چله و گل ابریشم بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 61418
محل بافت : تبریز
عرض : 68 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
عرض با قاب : 91 سانتی متر
طول با قاب : 124 سانتی متر
رج : 55
طرح : مینیاتور فرشچیان بوی بهار
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه مینیاتور استاد فرشچیان بوی بهار چله و گل ابریشم تولیدی شعر باف