تابلو فرش دستباف تبریز طرح بالرین چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح بالرین چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح بالرین چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61412
محل بافت : تبریز
عرض : 58 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
عرض با قاب : 75 سانتی متر
طول با قاب : 102 سانتی متر
رج : 55
طرح : دختر بالرین
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت نقشه بالرین چله و گل ابریشم تولیدی اصل عاقلی