تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی احمدی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی احمدی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی احمدی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61415
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 70 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل احمدی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل چله و گل ابریشم تولیدی احمدی