ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید کف حاشیه و ترنج  ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید کف حاشیه و ترنج  ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید کف حاشیه و ترنج  ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید کف حاشیه و ترنج  ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید کف حاشیه و ترنج ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31114
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدیددور گلیم
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم و کف حاشیه و ترنج و گل ابریشم