قالیچه دستباف یلمه بروجن تمام پشم طرح خشتیقالیچه دستباف یلمه بروجن تمام پشم طرح خشتیقالیچه دستباف یلمه بروجن تمام پشم طرح خشتیقالیچه دستباف یلمه بروجن تمام پشم طرح خشتی

قالیچه دستباف یلمه بروجن تمام پشم طرح خشتی

فروخته شده

کد فرش : 22328
محل بافت : بروجن
عرض : 152 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه خشتی