شش متری اردکان شکوفهشش متری اردکان شکوفهشش متری اردکان شکوفهشش متری اردکان شکوفه

شش متری اردکان شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 10606
محل بافت : اردکان
عرض : 205 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 33
طرح : لچک و ترنج شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری اردکان درجه یک