دایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح ماهی  اصیل گل ابریشم پنجاه رجدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح ماهی  اصیل گل ابریشم پنجاه رجدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح ماهی  اصیل گل ابریشم پنجاه رجدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح ماهی  اصیل گل ابریشم پنجاه رجدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح ماهی  اصیل گل ابریشم پنجاه رجدایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح ماهی  اصیل گل ابریشم پنجاه رج

دایره دستباف تبریز قطر دو متر طرح ماهی اصیل گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 50186
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی تبریز
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالی دستبافت گرد قطر دو متر نقشه اصیل ماهی گل ابریشم پنجاه رج