ذرع و نیم دستباف گبه قشقایی رنگ گیاهی پشم دستریسذرع و نیم دستباف گبه قشقایی رنگ گیاهی پشم دستریسذرع و نیم دستباف گبه قشقایی رنگ گیاهی پشم دستریسذرع و نیم دستباف گبه قشقایی رنگ گیاهی پشم دستریس

ذرع و نیم دستباف گبه قشقایی رنگ گیاهی پشم دستریس

فروخته شده

کد فرش : 31115
محل بافت : شیراز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت گبه قشقایی کف ساده پشم دستریس رنگ گیاهی