ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31118
محل بافت : تبریز
عرض : 108 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : جواد قلم
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم