ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی  پنجاه رج گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی  پنجاه رج گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی  پنجاه رج گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی  پنجاه رج گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31124
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 106 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج