تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه ستونی

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه ستونی

فروخته شده

کد فرش : 61432
محل بافت : قم
عرض : 20 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
عرض با قاب : 43 سانتی متر
طول با قاب : 119 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کیان نقشه شکارگاهخ ستونی