قالیچه سه متری دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم

قالیچه سه متری دستباف قم پشم ریز چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22338
محل بافت : قم
عرض : 135 سانتی متر
طول : 217 سانتی متر
رج : 60
طرح : کف ساده گل ریز شایان
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت قم پشم ریز چله و گل ابریشم تولیدی شایان