شش متری دستباف تبریز طرح کهن کف حاشیه ابریشم پنجاه و پنج رجشش متری دستباف تبریز طرح کهن کف حاشیه ابریشم پنجاه و پنج رجشش متری دستباف تبریز طرح کهن کف حاشیه ابریشم پنجاه و پنج رجشش متری دستباف تبریز طرح کهن کف حاشیه ابریشم پنجاه و پنج رج

شش متری دستباف تبریز طرح کهن کف حاشیه ابریشم پنجاه و پنج رج

فروخته شده

کد فرش : 10975
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 55
طرح : جدید کهن کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت نقشه جدید کهن نوینفر کف حاشیه چله و گل ابریشم