شش متری دستباف تبریز طرح هریس دورگلیم گل و کف ترنج ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دورگلیم گل و کف ترنج ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دورگلیم گل و کف ترنج ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس دورگلیم گل و کف ترنج ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس دورگلیم گل و کف ترنج ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10976
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدیددور گلیم کف ترنج ابریشم
ابریشم : 35 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه هریس جدید کف ترنج و گل ابریشم و دور گلیم دار