ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح جدید علیاذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح جدید علیاذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح جدید علیاذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح جدید علیا

ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح جدید علیا

فروخته شده

کد فرش : 41092
محل بافت : تبریز
عرض : 73 سانتی متر
طول : 116 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم