جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد چله و گل ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31128
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشم