قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22340
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 218 سانتی متر
رج : 52
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه خطیبی جدید چله و گل و کف حاشیه ابریشم