زیر تلفنی تمام ابریشم قم تولیدی مرادی

زیر تلفنی تمام ابریشم قم تولیدی مرادی

فروخته شده

کد فرش : 41094
محل بافت : قم
عرض : 30 سانتی متر
طول : 42 سانتی متر
رج : 70
طرح : لچک ترنج مرادی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

جفت زیر تلفنی تمام ابریشم قم تولیدی مرادی هفتاد رج